Om oss | Kontakt / Annonsera | Cookies

Läs om din pension och hur du kan påverka den
Header image

Värdeutveckling Premiepensionssystemet

Siffrorna omfattar både avkastningen i fondrörelsen och avkastningen av pengarna fram till tidpunkten då de placerades i fonderna. Kapitalviktad avkastning anger genomsnittlig årlig utveckling för en genomsnittlig persons premiepensionskonto.

Måttet kan jämföras med räntan på ett bankkonto. Den kapitalviktade avkastningen kan inte jämföras med marknadsindex eller med enskilda fonders avkastning. Inkomstindex är den siffra med vilken inkomstpensionen räknas upp årligen och är jämförbar med den kapitalviktade årsavkastningen.

I tabellen nedan kan man därför jämföra den genomsnittlige personens avkastning i premiepensionssystemet med personens avkastning i inkomstpensionen.


Förklaringar


  • Med årsavkastning avses genomsnittlig årsavkastning sedan start.Kapitalviktad årsavkastning (IR) Inkomstindex (IR)

2000-12-13 4,2%
2000-12-31 2,9%
2001-01-31 3,4% 2,1%
2001-02-28 1,5%
2001-03-31 -0,2%
2001-04-30 2,1%
2001-05-31 3,0%
2001-06-30 2,2%
2001-07-31 1,0%
2001-08-31 -0,6%
2001-09-30 -2,8%
2001-10-31 -1,6%
2001-11-30 0,2%
2001-12-31 0,4%
2002-01-31 -0,6% 2,3%
2002-02-28 -0,3%
2002-03-31 0,2%
2002-04-30 -1,3%
2002-05-31 -2,2%
2002-06-30 -4,5%
2002-07-31 -6,1%
2002-08-31 -6,2%
2002-09-30 -8,6%
2002-10-31 -6,7%
2002-11-30 -5,3%
2002-12-31 -7,1%
2003-01-31 -7,0% 2,9%
2003-02-28 -7,3%
2003-03-31 -7,1%
2003-04-30 -5,5%
2003-05-31 -5,2%
2003-06-30 -4,1%
2003-07-31 -3,2%
2003-08-31 -2,4%
2003-09-30 -3,3%
2003-10-31 -2,0%
2003-11-30 -2,1%
2003-12-31 -1,7%
2004-01-31 -0,5% 3,1%
2004-02-29 0,1%
2004-03-31 0,1%
2004-04-30 -0,1%
2004-05-31 -0,4%
2004-06-30 0,1%
2004-07-31 -0,4%
2004-08-31 -0,5%
2004-09-30 -0,4%
2004-10-31 -0,3%
2004-11-30 0,0%
2004-12-31 0,3%
2005-01-31 1,0% 3,0%
2005-02-28 1,5%
2005-03-31 1,4%
2005-04-30 1,3%
2005-05-31 2,3%
2005-06-30 3,2%
2005-07-31 3,7%
2005-08-31 3,5%
2005-09-30 4,3%
2005-10-31 4,0%
2005-11-30 4,7%
2005-12-31 5,1%
2006-01-31 5,0% 2,9%
2006-02-28 5,7%
2006-03-31 5,9%
2006-04-30 5,8%
2006-05-31 4,4%
2006-06-30 4,4%
2006-07-31 4,4%
2006-08-31 4,8%
2006-09-30 5,2%
2006-10-31 5,5%
2006-11-30 5,3%
2006-12-31 5,9%
2007-01-31 6,2% 2,9%
2007-02-28 6,0%
2007-03-31 6,5%
2007-04-30 6,7%
2007-05-31 7,2%
2007-06-30 7,0%
2007-07-31 6,7%
2007-08-31 6,5%
2007-09-28 6,5%
2007-10-31 6,7%
2007-11-30 6,0%
2007-12-31 5,8% 3,1%
2008-01-31 3,9%
2008-02-29 4,0%
2008-03-31 3,2%
2008-04-30 4,0%
2008-05-31 4,3%
2008-06-30 2,8%
2008-07-31 2,6%
2008-08-31 2,7%
2008-09-30 1,3%
2008-10-31 -0,75%
2008-11-30 -1,15%
2008-12-31 -0,81% 3,5%
2009-01-31 -1,09%
2009-02-28 -1,14%
2009-03-31 -1,14%
2009-04-30 0,58%
2009-05-31 1,12%
2009-06-30 1,30%
2009-07-31 1,89%
2009-08-31 2,11%
2009-09-30 2,43%
2009-10-31 2,67%
2009-11-30 2,84%
2009-12-31 3,19% 2,4%