Om oss | Kontakt / Annonsera | Cookies

Läs om din pension och hur du kan påverka den
Header image

Värdeutveckling för fondrörelsen

Här kan du ta del av statistik av Värdeutvecklingen för Fondrörelsen. All statistik är hämtad från Pensionsmyndigheternas hemsida.


Förklaringar

  • TVA, den tidsviktade avkastningen, mäter avkastningen på en genomsnittlig krona som sattes in i premiepensionssystemet 2000-12-13. Premiepensionsindex kan jämföras med marknadsindex och enskilda fonders avkastning. Rabatten på fondavgiften, myndighetens avgift och arvsvinster är inte medräknade.
  • Real avkastning = Avkastning / Inflation (KPI).
  • Med årsavkastning menas genomsnittlig årsavkastning sedan start.Tidsviktad årsavkastning (TVA) Real tidsviktad årsavkastning (TVA) Tidsviktad avkastning sedan start (TVA) Real tidsviktad avkastning sedan start (TVA)

2000-12-13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2000-12-31 -4,6% -4,5% -4,6% -4,5%
2001-01-31 -2,3% -2,0% -2,3% -2,0%
2001-02-28 -9,4% -9,3% -9,4% -9,3%
2001-03-31 -15,5% -16,1% -15,5% -16,1%
2001-04-30 -10,3% -11,7% -10,3% -11,7%
2001-05-31 -7,1% -9,2% -7,1% -9,2%
2001-06-30 -9,6% -11,5% -9,6% -11,5%
2001-07-31 -13,5% -14,8% -13,5% -14,8%
2001-08-31 -18,6% -20,1% -18,6% -20,1%
2001-09-30 -25,7% -27,7% -25,7% -27,7%
2001-10-31 -24,1% -24,1% -22,3% -24,1%
2001-11-30 -16,5% -18,5% -16,5% -18,5%
2001-12-31 -14,5% -17,7% -15,6% -17,7%
2002-01-31 -16,6% -18,3% -19,1% -20,9%
2002-02-28 -16,3% -18,1% -20,0% -22,0%
2002-03-31 -14,0% -16,3% -18,2% -20,9%
2002-04-30 -16,9% -19,2% -23,0% -25,9%
2002-05-31 -18,0% -20,4% -25,8% -28,8%
2002-06-30 -22,2% -24,2% -32,7% -35,3%
2002-07-31 -24,5% -26,2% -37,4% -39,6%
2002-08-31 -24,0% -25,7% -38,2% -40,4%
2002-09-30 -27,6% -29,4% -44,7% -47,1%
2002-10-31 -23,6% -25,5% -40,3% -43,0%
2002-11-30 -20,3% -22,1% -36,5% -39,2%
2002-12-31 -22,9% -24,6% -41,8% -44,4%
2003-01-31 -23,6% -25,3% -44,1% -46,8%
2003-02-28 -23,3% -25,4% -45,0% -48,1%
2003-03-31 -22,6% -24,7% -45,0% -48,3%
2003-04-30 -19,8% -21,8% -41,3% -44,7%
2003-05-31 -19,0% -20,9% -41,0% -44,3%
2003-06-30 -17,0% -18,8% -38,2% -41,5%
2003-07-31 -15,4% -17,1% -35,9% -39,2%
2003-08-31 -13,8% -15,4% -33,4% -36,8%
2003-09-30 -14,9% -16,7% -36,6% -40,2%
2003-10-31 -12,7% -14,5% -32,7% -36,6%
2003-11-30 -12,4% -14,1% -32,8% -36,6%
2003-12-31 -11,5% -13,3% -31,5% -35,4%
2004-01-31 -10,1% -11,7% -28,6% -32,5%
2004-02-29 -9,0% -10,6% -26,4% -30,3%
2004-03-31 -8,8% -10,6% -26,5% -30,9%
2004-04-30 -8,8% -10,5% -27,0% -31,4%
2004-05-31 -9,1% -10,8% -28,4% -32,9%
2004-06-30 -8,3% -9,8% -26,6% -30,9%
2004-07-31 -8,7% -10,2% -28,4% -32,4%
2004-08-31 -8,6% -10,1% -28,7% -32,7%
2004-09-30 -8,3% -9,8% -28,2% -32,7%
2004-10-31 -8,1% -9,7% -28,2% -32,9%
2004-11-30 -7,5% -8,9% -26,7% -31,1%
2004-12-31 -7,0% -8,4% -25,6% -30,0%
2005-01-31 -6,4% -7,7% -24,3% -28,4%
2005-02-28 -5,8% -7,2% -22,4% -27,0%
2005-03-31 -5,7% -7,1% -22,5% -27,2%
2005-04-30 -5,8% -7,2% -23,2% -28,0%
2005-05-31 -4,5% -5,9% -18,8% -23,9%
2005-06-30 -3,4% -4,8% -14,8% -20,1%
2005-07-31 -2,7% -4,0% -11,8% -17,1%
2005-08-31 -2,9% -4,2% -12,9% -18,3%
2005-09-30 -1,9% -3,3% -8,6% -14,9%
2005-10-31 -2,1% -3,5% -9,9% -16,2%
2005-11-30 -1,1% -2,5% -5,5% -11,9%
2005-12-31 -0,6% -2,0% -3,0% -9,6%
2006-01-31 -0,4% -1,6% -1,9% -7,8%
2006-02-28 0,4% -0,9% 2,2% -4,5%
2006-03-31 0,8% -0,6% 4,2% -3,3%
2006-04-30 0,7% -0,8% 3,8% -4,1%
2006-05-31 -0,7% -2,2% -3,8% -11,2%
2006-06-30 -0,6% -2,1% -3,4% -10,9%
2006-07-31 -0,6% -2,0% -3,2% -10,5%
2006-08-31 -0,1% -1,5% -0,4% -8,0%
2006-09-30 0,4% -1,1% 2,4% -6,0%
2006-10-31 0,8% -0,6% 5,0% -3,6%
2006-11-30 0,7% -0,8% 4,2% -4,4%
2006-12-31 1,4% -0,1% 8,6% -0,4%
2007-01-31 1,7% 0,4% 11,1% 2,4%
2007-02-28 1,6% 0,2% 10,5% 1,3%
2007-03-31 2,1% 0,6% 14,0% 3,9%
2007-04-30 2,4% 0,9% 16,7% 5,8%
2007-05-31 3,0% 1,2% 21,0% 8,5%
2007-06-30 2,8% 1,3% 20,1% 8,8%
2007-07-31 2,6% 1,1% 18,5% 7,5%
2007-08-31 2,5% 1,0% 17,8% 6,9%
2007-09-28 2,5% 0,9% 18,3% 6,3%
2007-10-31 2,7% 1,0% 20,1% 7,4%
2007-11-30 2,0% 0,3% 15,0% 2,2%
2007-12-31 2,0% 0,2% 14,7% 1,7%
2008-01-31 0,3% -1,3% 2,1% -8,8%
2008-02-29 0,5% -1,2% 3,5% -7,9%
2008-03-31 -0,2% -1,9% -1,2% -12,9%
2008-04-30 0,5% -1,3% 3,8% -8,9%
2008-05-31 0,8% -1,0% 6,1% -7,3%
2008-06-30 -0,5% -2,3% -3,4% -16,0%
2008-07-31 -0,6% -2,4% -4,4% -16,7%
2008-08-31 -0,4% -2,2% -3,1% -15,7%
2008-09-30 -1,7% -3,5% -12,1% -24,3%
2008-10-31 -3,3% -5,1% -23,0% -33,8%
2008-11-30 -3,6% -5,3% -25,1% -35,0%
2008-12-31 -3,5% -5,0% -24,9% -34,0%
2009-01-31 -3,7% -5,1% -26,2% -34,9%
2009-02-28 -3,7% -5,1% -26,5% -35,2%
2009-03-31 -3,6% -5,1% -26,6% -35,5%
2009-04-30 -2,3% -3,8% -17,6% -27,7%
2009-05-31 -1,8% -3,3% -14,5% -25,0%
2009-06-30 -1,7% -3,2% -13,3% -24,1%
2009-07-31 -1,2% -2,6% -9,6% -20,5%
2009-08-31 -0,9% -2,4% -8,0% -19,3%
2009-09-30 -0,7% -2,2% -5,7% -17,5%
2009-10-31 -0,4% -2,0% -3,8% -16,1%
2009-11-30 -0,3% -1,8% -2,3% -14,8%
2009-12-31 0,1%
1,0%