Om oss | Kontakt / Annonsera | Cookies

Läs om din pension och hur du kan påverka den
Header image

Pensionen i korta drag

Man brukar beskriva pensionen med hjälp av en pyramid som är uppdelad i tre olika delar. Detta symboliserar att den slutliga pensionen kommer från olika delar. Bottendelen på pyramiden brukar bestå av den allmänna pensionen vilket är den delen som kommer från pensionsmyndigheten. Den andra delen kallas tjänstepension och kommer från olika tjänstepensionsbolag som din arbetsgivare har avtal med. Den sista delen i pyramiden är privat pension. Detta är ett frivilligt sparande som man själv ansvarar för.

Bilden på pyramiden är ett exempel på hur mycket de olika delarna bidrar till din slutliga pension. Självklart kan storleken på dessa variera och för vissa personer kanske den privata pensionen bidrar mest i slutändan. För vissa kanske inte alla delar är med, om man t ex väljer att inte ha något eget privat pensionssparande.