Om oss | Kontakt / Annonsera | Cookies

Läs om din pension och hur du kan påverka den
Header image

Allmän pension

Varje gång du arbetar och får lön eller på något annat sätt får ersättning som är skattepliktig avsätts 18,5 procent till din allmänna pension. Med andra ord så handlar denna delen till stor del om hur mycket du arbetar och vilken lön du får.

 

 

Den allmänna pensionen är sedan indelad i tre delar:

Allmän pension består av...

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • Garantipension

Utav de 18,5 procent av din lön så går 16 procent till inkomstpensionen och resterande 2,5 procent till premiepensionen.

 

Hur fungerar premiepensionen?

Till denna del går 2,5 procent av din lön. Storleken på denna del beror på din totala inkomst genom åren och hur dina fonder har utvecklats. Denna del kan du alltså själv påverka genom att vara aktiv och välja vilka fonder du vill placera i. Läs mer om att välja fonder och olika tips under kategorin fondtips.

 

Vilka inkomster bidrar till den allmänna pensionen?

Detta är kort och gott alla inkomster som du skattar på. Vanligtvis innebär detta din lön. Det finns även andra exempel på inkomster som bidrar vilka är föräldrapenning, arbetslöshetsersättning samt aktivitets- och sjukersättning.